Rozdział 3. Budowanie linuksowej zapory firewall

3.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale dowiemy się, w jaki sposób można zbudować od podstaw linuksową zaporę firewall iptables. Chociaż zamieszczone receptury dotyczą użytkowników połączeń DSL i kablowych, można je również zastosować dla klientów korzystających z łączy T1(E1). W rzeczywistości maszyna linuksowa z kartą interfejsu T1 jest doskonałą alternatywą dla drogich routerów komercyjnych. Dla standardowego użytkownika biznesowego, który nie jest dostawcą internetu i nie wymaga obsługi tabel routingu zawierających kilkaset bądź kilka tysięcy zapisów, Linux na dobrej jakości sprzęcie x86 z powodzeniem spełni swoje zadanie.

Linuksowa brzegowa zapora firewall zapewnia bezpieczeństwo całej sieci LAN składającej ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.