Rozdział 4. Tworzenie linuksowego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej

4.0. Wprowadzenie

Sieci bezprzewodowe są wszędzie. Pewnego dnia będziemy nosili bezprzewodowe odbiorniki w naszych głowach. Tymczasem poprawia się los administratorów sieci bezprzewodowych w Linuksie. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, aby zakupić kartę sieci bezprzewodowej z dobrą obsługą Linuksa wraz z obsługą standardu WPA2. Wykorzystanie dobrze obsługiwanych interfejsów bezprzewodowych oznacza możliwość przejścia bezpośrednio do wykonywania zadań konfigurowania sieci, bez konieczności borykania się z problemami związanymi ze sterownikami. W niniejszym rozdziale pokazano, w jaki sposób zbudować bezpieczną, uniwersalną kombinację punktu dostępowego sieci bezprzewodowej z routerem ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.