Rozdział 5. Tworzenie serwera VoIP za pomocą systemu Asterisk

5.0. Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale omówiono system Asterisk, centralę typu PBX (Private Branch eXchange) zaimplementowaną w całości za pomocą oprogramowania. Asterisk to nowość w technologii telefonicznej. Urządzenie zarówno może zastąpić istniejące przestarzałe i zbyt drogie systemy PBX, jak i jest furtką do przyszłości. Nasz obecny system telefoniczny jest doskonały, ponieważ zastosowano w nim bardzo zbliżoną technologię do tej, którą wynalazł Bell. System ten był intensywnie usprawniany w ciągu lat, ale niewiele nowego wynaleziono. W staromodnej sieci telefonicznej PSTN nie ma wideofonów, konferencji wideo czy też integracji z oprogramowaniem i urządzeniami przenośnymi. Te nowości ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.