Rozdział 8. Wykorzystanie międzyplatformowych zdalnych pulpitów graficznych

8.0. Wprowadzenie

Tunelowanie sesji X w łączu SSH (opisane w poprzednim rozdziale) to jeden z dobrych sposobów uruchomienia zdalnego graficznego pulpitu. W Linuksie zarówno w tej dziedzinie, jak i w pozostałych obszarach jest kilka dobrych rozwiązań tego samego problemu. W tym rozdziale przyjrzymy się kilku dodatkowym programom gwarantującym inne sposoby uruchamiania zdalnych graficznych pulpitów. Powiemy, jak działa praca sieciowa z wykorzystaniem wielu platform oraz zdalna pomoc techniczna (helpdesk). Znacznie łatwiej jest zdalnie zarządzać komputerem użytkownika i rozwiązywać powstałe u niego problemy niż próbować diagnozować i naprawiać komputer przez telefon (cały ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.