Rozdział 18. Uruchomienie linuksowego serwera Dial-Up

18.0. Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach sieci wdzwaniane mogą wydawać się dziwaczne. Ciągle jednak mają swoje miejsce. W wielu miejscach na świecie w dalszym ciągu nie ma dostępu do łączy szerokopasmowych za rozsądną cenę. Serwery Dial-Up to niedrogi sposób uzyskania dostępu do funkcji zdalnej administracji oraz do szybkiego skonfigurowania taniej sieci WAN. Można również współdzielić wdzwaniane konto internetowe. Pomimo że brzmi to jak receptura na frustrację, czasami takie rozwiązania się sprawdzają. Na przykład takie rozwiązanie może się okazać wystarczające dla dwóch, trzech osób, które niezbyt często korzystają z internetu.

W celu stworzenia serwera Dial-Up należy skorzystać z dobrej jakości ...

Get Sieci Linux. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.