Rozdział 24. Okresowe szeregowanie prac w środowisku rozproszonym za pomocą crona

Autor: Štĕpán Davidovič[1]
Redakcja: Kavita Guliani

W tym rozdziale opisujemy używaną w Google’u implementację rozproszonej usługi cron, która służy większości zespołów wewnętrznych potrzebujących okresowego szeregowania prac obliczeniowych. W czasie istnienia crona nauczyliśmy się wiele o tym, jak projektować i implementować tę pozornie prostą usługę. Tu omawiamy problemy związane z rozproszonym cronem i zarys potencjalnych rozwiązań.

cron to standardowe narzędzie uniksowe zaprojektowane w celu okresowego uruchamiania dowolnych prac w zdefiniowanych przez użytkownika porach lub przedziałach. Najpierw omawiamy podstawowe zasady działania crona i najczęściej używane ...

Get Site Reliability Engineering now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.