O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Poczta elektroniczna

Funkcjonalność aplikacji internetowych można znacznie rozszerzać tworząc dodatkowe kanały, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli otrzymywać i wysyłać dane. Typowe aplikacje internetowe już teraz wykorzystują pocztę elektroniczną w roli kanału przekazywania użytkownikom rozmaitych informacji (najczęściej są to ostrzeżenia i powiadomienia). Poczta elektroniczna może być skutecznym narzędziem także do reklamowania i przyciągania możliwie szerokiej rzeszy potencjalnych użytkowników.

Poczta elektroniczna rzadziej jest stosowana w roli medium dla danych generowanych przez naszą aplikację i kierowanych do użytkownika. Takie wykorzystywanie poczty elektronicznej jest nieco trudniejsze i wymaga pewnej wiedzy o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required