O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III

Book Description

Zebranie i opracowanie wymagań dotyczących tworzonego oprogramowania to jeden z fundamentów udanego projektu. Znajomość zakresu prac jest kluczową informacją dla wszystkich osób prowadzących projekt oraz bezcennym źródłem wiedzy dla deweloperów tworzących kod. Brzmi prosto, ale wcale tak nie jest! Identyfikacja interesariuszy, dokumentacja wymagań, określanie ich wartości biznesowej -- to tylko niektóre z wyzwań stojących przed analitykami i ich zespołami! Sięgnij po tę książkę, by uniknąć typowych problemów i pułapek. W kolejnych rozdziałach znajdziesz kluczowe informacje na temat wymagań dotyczących oprogramowania, roli analityka biznesowego oraz dobrych praktyk w inżynierii wymagań. Część II tej książki została poświęcona opracowywaniu wymagań. Dowiedz się, jak określać wymagania biznesowe, rozmawiać z użytkownikami oraz dokumentować i walidować wymagania. W prawdziwym świecie spotkasz się z różnymi typami projektów. W zależności od ich charakteru trzeba będzie na bieżąco dostosowywać poznane techniki. Projekty zwinne, projekty systemów wbudowanych, automatyzacja procesów biznesowych to tylko część z omawianych obszarów. Książka ta jest klasycznym podręcznikiem, obowiązkową lekturą każdego analityka oraz osób odpowiedzialnych za wymagania. Dzięki tej książce:- nauczysz się identyfikować interesariuszy oraz rozmawiać z klientami - poznasz dobre praktyki w inżynierii wymagań - zrozumiesz zadania analityka biznesowego - ograniczysz ryzyko dzięki prototypowaniu - poznasz projekty różnego typu - zrozumiesz proces zarządzania wymaganiami. Lektura obowiązkowa każdego analityka i osób odpowiedzialnych za wymagania!

Table of Contents

 1. Dedication
 2. Opinie na temat tej książki
 3. Wstęp
  1. Korzyści płynące z tej książki
  2. Kto powinien przeczytać tę książkę?
  3. Spojrzenie do przodu
  4. Studia przypadków
  5. Od zasad do praktyki
  6. Errata i wsparcie
  7. Potrzebujemy Twoich opinii
  8. Pozostań z nami w kontakcie
 4. Podziękowania
 5. I. Wymagania dotyczące oprogramowania. Co, dlaczego i kto?
  1. 1. Najważniejsze wymaganie dotyczące oprogramowania
   1. Definicja wymagań dotyczących oprogramowania
    1. Niektóre interpretacje słowa „wymaganie”
     1. Czysto słownikowe „wymaganie”
    2. Poziomy i rodzaje wymagań
    3. Praca na trzech poziomach
    4. Wymagania produktu a wymagania projektu
   2. Opracowywanie wymagań i zarządzanie nimi
    1. Opracowywanie wymagań
     1. Pozyskiwanie
     2. Analiza
     3. Specyfikowanie
     4. Walidacja
    2. Zarządzanie wymaganiami
   3. W każdym projekcie istnieją wymagania
   4. Gdy złe wymagania trafiają na dobrych ludzi
    1. Niewystarczające zaangażowanie użytkownika
    2. Niedokładne planowanie
    3. Pełzające wymagania użytkowników
    4. Niejednoznaczne wymagania
    5. Złocenie
    6. Przeoczeni interesariusze
   5. Korzyści płynące z wysokiej jakości procesu dotyczącego wymagań
  2. 2. Wymagania z punktu widzenia użytkownika
   1. Luka oczekiwań
   2. Kim jest klient?
   3. Partnerstwo klient-twórca oprogramowania
    1. Wymaganiowa karta praw klienta oprogramowania
     1. Prawo nr 1. Oczekiwać, że analityk biznesowy będzie mówił Twoim językiem
     2. Prawo nr 2. Oczekiwać, że analityk biznesowy zapozna się z Twoimi zadaniami oraz celami
     3. Prawo nr 3. Oczekiwać, że analityk biznesowy w odpowiedniej formie zarejestruje Twoje wymagania
     4. Prawo nr 4. Otrzymywać wyjaśnienia dotyczące praktyk związanych z pozyskiwaniem wymagań oraz na temat wymagań docelowych
     5. Prawo nr 5. Zmieniać swoje wymagania
     6. Prawo nr 6. Oczekiwać atmosfery wzajemnego poszanowania
     7. Prawo nr 7. Poznawać nowe pomysły, a także alternatywne wymagania oraz ich rozwiązania
     8. Prawo nr 8. Opisywać cechy, które sprawią, że produkt będzie prosty w użyciu
     9. Prawo nr 9. Poznawać sposoby na takie dostosowanie wymagań, aby poprzez ich wielokrotne użycie przyspieszyć proces rozwoju oprogramowania
     10. Prawo nr 10. Otrzymać system, który spełnia Twoje potrzeby funkcjonalne i oczekiwania jakościowe
    2. Wymaganiowa karta obowiązków klienta oprogramowania
     1. Obowiązek nr 1. Informować analityka biznesowego oraz programistów o swoich zadaniach
     2. Obowiązek nr 2. Poświęcać czas na przekazywanie oraz wyjaśnianie swoich wymagań
     3. Obowiązek nr 3. Konkretnie i szczegółowo przedstawiać informacje na temat wymagań
     4. Obowiązek nr 4. Na prośbę analityka podejmować w porę decyzje
     5. Obowiązek nr 5. Respektować oszacowania programistów dotyczące kosztu oraz możliwości realizacji wymagań
     6. Obowiązek nr 6. We współpracy z programistami określać realne priorytety wymagań
     7. Obowiązek nr 7. Przeglądać wymagania oraz oceniać prototypy
     8. Obowiązek nr 8. Ustanawiać kryteria akceptacji
     9. Obowiązek nr 9. Bezzwłocznie zgłaszać zmiany wymagań
     10. Obowiązek nr 10. Uszanować proces opracowywania wymagań
   4. Tworzenie kultury poszanowania wymagań
   5. Identyfikowanie osób decyzyjnych
   6. Osiąganie porozumienia co do wymagań
    1. Baza dla wymagań
    2. Co zrobić, jeśli nie osiągnięto porozumienia?
    3. Zgoda co do wymagań w projektach zwinnych
  3. 3. Dobre praktyki w inżynierii wymagań
   1. Struktura procesu opracowywania wymagań
   2. Dobre praktyki. Pozyskiwanie wymagań
   3. Dobre praktyki. Analizowanie wymagań
   4. Dobre praktyki. Specyfikowanie wymagań
   5. Dobre praktyki. Walidacja wymagań
   6. Dobre praktyki. Zarządzanie wymaganiami
   7. Dobre praktyki. Wiedza
   8. Dobre praktyki. Zarządzanie projektem
   9. Wdrażanie nowych praktyk
  4. 4. Analityk biznesowy
   1. Rola analityka biznesowego
   2. Zadania analityka biznesowego
   3. Najważniejsze umiejętności analityka
   4. Najważniejsza wiedza analityka
   5. Jak zostać analitykiem biznesowym?
    1. Były użytkownik
    2. Były programista albo tester
    3. Były (lub jednoczesny) menedżer projektu
    4. Specjalista w swojej dziedzinie
    5. Żółtodziób
   6. Rola analityka w projektach zwinnych
   7. Rozwijanie współpracy w obrębie zespołu
 6. II. Opracowywanie wymagań
  1. 5. Określanie wymagań biznesowych
   1. Definiowanie wymagań biznesowych
    1. Identyfikowanie pożądanych korzyści biznesowych
    2. Wizja produktu i zakres projektu
    3. Sprzeczne wymagania biznesowe
   2. Dokument wizji i zakresu
    1. 1. Wymagania biznesowe
     1. 1.1. Tło
     2. 1.2. Możliwość biznesowa
     3. 1.3. Cele biznesowe
     4. 1.4. Miary sukcesu
     5. 1.5. Deklaracja wizji
     6. 1.6. Ryzyka biznesowe
     7. 1.7. Założenia i zależności biznesowe
    2. 2. Zakres i ograniczenia
     1. 2.1. Główne funkcjonalności
     2. 2.2. Zakres pierwszego wydania
     3. 2.3. Zakresy kolejnych wydań
     4. 2.4. Ograniczenia i wyłączenia
    3. 3. Kontekst biznesowy
     1. 3.1. Profile interesariuszy
     2. 3.2. Priorytety projektu
     3. 3.3. Co rozważyć podczas wdrożenia?
   3. Techniki przedstawiania zakresu
    1. Diagram kontekstowy
    2. Mapa ekosystemu
    3. Drzewo funkcjonalności
    4. Lista zdarzeń
   4. Skupienie na zakresie
    1. Korzystanie z celów biznesowych podczas podejmowania decyzji dotyczących zakresu
    2. Ocena wpływu zmian zakresu
   5. Wizja i zakres w projektach zwinnych
   6. Korzystanie z celów biznesowych, aby określić koniec projektu
  2. 6. Słuchanie głosu użytkownika
   1. Klasy użytkowników
    1. Klasyfikowanie użytkowników
    2. Identyfikowanie klas użytkowników
   2. Personifikacje użytkowników
   3. Nawiązywanie kontaktu z przedstawicielami użytkowników
   4. Mistrz produktu
    1. Zewnętrzni mistrzowie produktu
    2. Oczekiwania wobec mistrza produktu
    3. Wielu mistrzów produktu
    4. Informowanie o potrzebie zaangażowania mistrza produktu
    5. Pułapki, na które należy uważać
   5. Przedstawiciele użytkowników w projektach zwinnych
   6. Godzenie sprzecznych wymagań
  3. 7. Pozyskiwanie wymagań
   1. Techniki pozyskiwania wymagań
    1. Wywiady
    2. Warsztaty
    3. Grupy fokusowe
    4. Obserwacje
    5. Kwestionariusze
    6. Analiza interfejsów systemu
    7. Analiza interfejsu użytkownika
    8. Analiza dokumentów
   2. Planowanie pozyskiwania wymagań
   3. Przygotowania do pozyskiwania wymagań
   4. Czynności związane z pozyskiwaniem wymagań
   5. Czynności po zebraniu wymagań
    1. Organizowanie i udostępnianie notatek
    2. Dokumentowanie kwestii otwartych
   6. Klasyfikowanie informacji uzyskanych od użytkownika
   7. Skąd wiedzieć, że to już wszystko?
   8. Na co uważać podczas pozyskiwania wymagań?
   9. Wymagania oczywiste oraz pochodne
   10. Odnajdowanie pominiętych wymagań
  4. 8. Zrozumieć wymagania użytkowników
   1. Przypadki użycia oraz opowieści użytkowników
   2. Podejście bazujące na przypadkach użycia
    1. Przypadki użycia i scenariusze użytkowania
     1. Warunki początkowe i końcowe
     2. Przepływy normalne, alternatywne i wyjątki
     3. Relacje typu extend oraz include
     4. Uzgadnianie warunków początkowych i końcowych
     5. Przypadki użycia i reguły biznesowe
    2. Identyfikowanie przypadków użycia
    3. Badanie przypadków użycia
    4. Walidacja przypadków użycia
    5. Przypadki użycia i wymagania funkcjonalne
     1. Same przypadki użycia
     2. Przypadki użycia i wymagania funkcjonalne
     3. Same wymagania funkcjonalne
     4. Przypadki użycia i testy
    6. Związane z przypadkami użycia pułapki, na które należy uważać
   3. Korzyści płynące z wymagań zorientowanych na użytkowanie
  5. 9. Gra według reguł
   1. Systematyka reguł biznesowych
    1. Fakty
    2. Ograniczenia
    3. Wyzwalacze działań
    4. Wnioski
    5. Obliczenia
    6. Niepodzielne reguły biznesowe
   2. Dokumentowanie reguł biznesowych
   3. Odkrywanie reguł biznesowych
   4. Reguły biznesowe i wymagania
   5. Wiązanie wszystkiego w całość
  6. 10. Dokumentowanie wymagań
   1. Specyfikacja wymagań dotyczących oprogramowania
    1. Wymagania dotyczące etykiet
     1. Kolejne numery
     2. Numerowanie hierarchiczne
     3. Hierarchiczne znaczniki tekstowe
    2. Postępowanie z brakami
    3. Interfejs użytkownika i SRS
   2. Szablon wymagań dotyczących oprogramowania
    1. 1. Wstęp
     1. 1.1. Cel
     2. 1.2. Konwencje użyte w dokumencie
     3. 1.3. Zakres projektu
     4. 1.4. Materiały uzupełniające
    2. 2. Opis ogólny
     1. 2.1. Perspektywa produktu
     2. 2.2. Klasy oraz charakterystyki użytkowników
     3. 2.3. Środowisko operacyjne
     4. 2.4. Ograniczenia projektu oraz implementacji
     5. 2.5. Założenia i zależności
    3. 3. Funkcjonalności systemu
     1. 3.x. Funkcjonalność X
     2. 3.x.1. Opis
     3. 3.x.2. Wymagania funkcjonalne
    4. 4. Wymagania dotyczące danych
     1. 4.1. Logiczny model danych
     2. 4.2. Słownik danych
     3. 4.3. Raporty
     4. 4.4. Pozyskiwanie, integralność, przechowywanie i usuwanie danych
    5. 5. Wymagania interfejsów zewnętrznych
     1. 5.1. Interfejsy użytkownika
     2. 5.2. Interfejsy oprogramowania
     3. 5.3. Interfejsy sprzętowe
     4. 5.4. Interfejsy komunikacyjne
    6. 6. Atrybuty jakościowe
     1. 6.1. Użyteczność
     2. 6.2. Wydajność
     3. 6.3. Bezpieczeństwo
     4. 6.4. Zagrożenia
     5. 6.x. [inne]
    7. 7. Wymagania międzynarodowe i lokalizacyjne
    8. 8. Pozostałe wymagania
    9. Dodatek A. Glosariusz
    10. Dodatek B. Modele analityczne
   3. Specyfikacja wymagań w projektach zwinnych
  7. 11. Pisanie doskonałych wymagań
   1. Cechy doskonałych wymagań
    1. Cechy wymagań
     1. Kompletność
     2. Poprawność
     3. Wykonalność
     4. Niezbędność
     5. Priorytet
     6. Jednoznaczność
     7. Weryfikowalność
    2. Cechy zbiorów wymagań
     1. Kompletność
     2. Spójność
     3. Modyfikowalność
     4. Możliwość śledzenia
   2. Wskazówki dotyczące pisania wymagań
    1. Perspektywa systemu czy perspektywa użytkownika
    2. Styl pisania wymagań
    3. Poziom szczegółowości
    4. Techniki przedstawiania wymagań
    5. Unikanie wieloznaczności
    6. Unikanie niekompletności
   3. Przykładowe wymagania — przed i po
  8. 12. Jeden obraz wart jest 1024 słowa
   1. Modelowanie wymagań
   2. Od głosu użytkownika do modeli analitycznych
   3. Wybór właściwej reprezentacji
   4. Diagram przepływu danych
   5. Diagram torowy
   6. Diagram przejść stanów i tabela stanów
   7. Mapa dialogu
   8. Tabele decyzyjne i drzewa decyzyjne
   9. Tabele zdarzenie-reakcja
   10. Kilka słów o diagramach UML
   11. Modelowanie w projektach zwinnych
   12. Ostatnie przypomnienie
  9. 13. Specyfikowanie wymagań danych
   1. Modelowanie relacji między danymi
   2. Słownik danych
   3. Analiza danych
   4. Specyfikowanie raportów
    1. Pozyskiwanie wymagań dotyczących raportów
    2. Co należy wziąć pod uwagę podczas specyfikowania raportów?
    3. Szablon specyfikacji raportu
   5. Kokpit zarządzania
  10. 14. Wykraczanie poza funkcjonalność
   1. Atrybuty jakościowe oprogramowania
   2. Odkrywanie atrybutów jakościowych
   3. Definiowanie atrybutów jakościowych
    1. Zewnętrzne atrybuty jakościowe
     1. Dostępność
     2. Instalowalność
     3. Integralność
     4. Interoperacyjność
     5. Wydajność
     6. Niezawodność
     7. Wytrzymałość
     8. Ochrona
     9. Bezpieczeństwo
     10. Użyteczność
    2. Wewnętrzne atrybuty jakościowe
     1. Efektywność
     2. Modyfikowalność
     3. Przenośność
     4. Możliwość powtórnego użycia
     5. Skalowalność
     6. Weryfikowalność
   4. Specyfikowanie wymagań jakościowych w języku Planguage
   5. Kompromisy związane z atrybutami jakościowymi
   6. Implementowanie wymagań dotyczących atrybutów jakościowych
   7. Ograniczenia
   8. Atrybuty jakościowe w projektach zwinnych
  11. 15. Ograniczanie ryzyka z wykorzystaniem prototypowania
   1. Prototypowanie. Co i dlaczego?
   2. Makiety i dowody koncepcji
   3. Prototypy ewolucyjne i do wyrzucenia
   4. Prototypy papierowe i elektroniczne
   5. Praca z prototypami
   6. Ocenianie prototypów
   7. Ryzyka prototypowania
    1. Presja skonstruowania prototypu
    2. Rozproszenie szczegółami
    3. Nierealne oczekiwania co do wydajności
    4. Nadmierne nakłady ponoszone na prototypy
   8. Czynniki decydujące o powodzeniu prototypowania
  12. 16. Najpierw to, co najważniejsze — określanie priorytetów wymagań
   1. Dlaczego wymaganiom należy nadawać priorytety?
   2. Praktyczne podejście do nadawania priorytetów
   3. Gierki z wymaganiami
   4. Niektóre techniki określania priorytetów
    1. Wchodzi czy odpada?
    2. Porównywanie parami i szeregowanie rangowe
    3. Skala trzypoziomowa
    4. Metoda MoSCoW
    5. 100 złotych
   5. Nadawanie priorytetów na podstawie wartości, kosztu i ryzyka
  13. 17. Walidacja wymagań
   1. Walidacja i weryfikacja
   2. Przeglądy wymagań
    1. Inspekcja
     1. Uczestnicy
     2. Role
     3. Kryteria początkowe
     4. Etapy inspekcji
     5. Kryteria końcowe
    2. Lista kontrolna defektów
    3. Wskazówki dotyczące oceniania wymagań
    4. Wyzwania związane z ocenianiem wymagań
   3. Prototypowanie wymagań
   4. Testowanie wymagań
   5. Walidacja wymagań z wykorzystaniem kryteriów akceptacji
    1. Kryteria akceptacji
    2. Testy akceptacyjne
  14. 18. Ponowne wykorzystanie wymagań
   1. Dlaczego powtórnie korzystać z wymagań?
   2. Aspekty wielokrotnego korzystania z wymagań
    1. Skala ponownego użycia
    2. Zakres modyfikacji
    3. Mechanizm ponownego użycia
   3. Rodzaje informacji o wymaganiach, które można poddać powtórnemu użyciu
   4. Najczęściej spotykane scenariusze wielokrotnego użycia
    1. Linia oprogramowania
    2. Reengineering i zastępowanie systemów
    3. Inne okazje do wielokrotnego użycia
   5. Wzorce wymagań
   6. Narzędzia wspomagające wielokrotne użycie
   7. Przystosowanie wymagań do wielokrotnego użycia
   8. Przeszkody i czynniki sukcesu wielokrotnego użycia
    1. Przeszkody
    2. Czynniki sukcesu
  15. 19. Więcej niż tylko opracowywanie wymagań
   1. Szacowanie nakładów na wymagania
   2. Od wymagań do planów projektu
    1. Szacowanie wielkości projektu i niezbędnych nakładów na podstawie wymagań
    2. Wymagania a harmonogram
   3. Od wymagań do konstrukcji i kodu
    1. Architektura i alokacja
    2. Konstrukcja oprogramowania
    3. Konstrukcja interfejsu użytkownika
   4. Od wymagań do testów
   5. Od wymagań do sukcesu
 7. III. Wymagania w różnych klasach projektów
  1. 20. Projekty zwinne
   1. Ograniczenia procesu kaskadowego
   2. Zwinne podejście do programowania
   3. Najważniejsze aspekty zwinnego podejścia do opracowywania wymagań
    1. Zaangażowanie klienta
    2. Szczegółowość dokumentacji
    3. Rejestr wymagań i priorytety
    4. Właściwy czas
    5. Epiki, opowieści użytkowników i funkcjonalności. O rany!
    6. Spodziewaj się zmian
   4. Dostosowywanie praktyk związanych z opracowywaniem wymagań do projektów zwinnych
   5. Przejście na metodyki zwinne. I co teraz?
  2. 21. Projekty ulepszające i zastępujące
   1. Spodziewane trudności
   2. Techniki pracy nad wymaganiami, gdy system już istnieje
   3. Nadawanie priorytetów przy wykorzystaniu celów biznesowych
    1. Uwaga na lukę
    2. Zachowanie poziomu wydajności
   4. Kiedy stare wymagania nie istnieją
    1. Które wymagania specyfikować?
     1. Poziom szczegółowości
     2. Śledzenie wymagań
    2. Jak odkrywać wymagania w istniejących systemach?
   5. Przekonywanie do przyjęcia nowego systemu
   6. Czy możemy iterować?
  3. 22. Projekty bazujące na gotowych rozwiązaniach
   1. Wymagania dotyczące wyboru produktów gotowych
    1. Opracowywanie wymagań użytkowników
    2. Rozpatrywanie reguł biznesowych
    3. Identyfikowanie potrzeb związanych z danymi
    4. Definiowanie wymagań jakościowych
    5. Ocenianie rozwiązań
   2. Wymagania dotyczące implementacji gotowych produktów
    1. Wymagania dotyczące konfiguracji
    2. Wymagania dotyczące integracji
    3. Wymagania dotyczące rozszerzeń
    4. Wymagania dotyczące danych
    5. Zmiany w procesach biznesowych
   3. Najczęściej spotykane problemy mające związek z gotowymi rozwiązaniami
  4. 23. Projekty zlecane na zewnątrz
   1. Odpowiedni stopień szczegółowości wymagań
   2. Interakcje na linii zleceniodawca – wykonawca
   3. Zarządzanie zmianami
   4. Kryteria akceptacji
  5. 24. Projekty automatyzacji procesów biznesowych
   1. Modelowanie procesów biznesowych
    1. Korzystanie z bieżących procesów w celu opracowania wymagań
    2. Najpierw przyszłe procesy
   2. Modelowanie biznesowych miar wydajności
   3. Dobre praktyki w projektach automatyzacji procesów biznesowych
  6. 25. Projekty analityki biznesowej
   1. Przegląd projektów analityki biznesowej
   2. Opracowywanie wymagań w projektach analityki biznesowej
    1. Priorytetyzacja prac przy użyciu decyzji
    2. Definiowanie sposobów korzystania z informacji
     1. Korzystanie z informacji przez ludzi
     2. Korzystanie z informacji przez inne systemy
    3. Specyfikowanie potrzeb danych
     1. Duże dane
     2. Wymagania bazujące na danych
    4. Definiowanie analiz przekształcających dane
   3. Ewolucyjny charakter analizy
  7. 26. Projekty systemów wbudowanych oraz innych systemów czasu rzeczywistego
   1. Wymagania, architektura oraz alokacja systemu
   2. Modelowanie systemów czasu rzeczywistego
    1. Diagram kontekstowy
    2. Diagram przejść stanów
    3. Tabela zdarzenie-reakcja
    4. Diagram architektury
    5. Prototypowanie
   3. Interfejsy
   4. Wymagania czasowe
   5. Atrybuty jakościowe dotyczące systemów wbudowanych
   6. Wyzwania związane z systemami wbudowanymi
 8. IV. Zarządzanie wymaganiami
  1. 27. Praktyki zarządzania wymaganiami
   1. Proces zarządzania wymaganiami
   2. Baza dla wymagań
   3. Kontrolowanie wersji wymagań
   4. Atrybuty wymagań
   5. Śledzenie statusów wymagań
   6. Rozwiązywanie problemów związanych z wymaganiami
   7. Mierzenie nakładów ponoszonych na wymagania
   8. Zarządzania wymaganiami w projektach zwinnych
   9. Po co zarządzać wymaganiami?
  2. 28. Zmiany się zdarzają
   1. Po co zarządzać zmianami?
   2. Kontrolowanie pełzania zakresu
   3. Polityka kontrolowania zmian
   4. Podstawowe pojęcia związane z procesem kontrolowania zmian
   5. Opis procesu kontrolowania zmian
    1. 1. Cel i zakres
    2. 2. Role i odpowiedzialności
    3. 3. Stany wnioskowanych zmian
    4. 4. Kryteria początkowe
    5. 5. Zadania
     1. 5.1. Ocena propozycji zmiany
     2. 5.2. Podjęcie decyzji
     3. 5.3. Implementacja zmiany
     4. 5.4. Weryfikacja zmiany
    6. 6. Kryteria końcowe
    7. 7. Raportowanie statusu zmiany
    8. Dodatek. Atrybuty zapisywane dla każdego wniosku o zmianę
   6. Rada kontroli zmian
    1. Skład rady
    2. Statut rady
     1. Podejmowanie decyzji
     2. Komunikowanie statusu
    3. Renegocjowanie zobowiązań
   7. Narzędzia do kontrolowania zmian
   8. Pomiar aktywności dotyczącej zmian
   9. Analiza wpływu zmiany
    1. Procedura analizy wpływu
    2. Szablon analizy wpływu
   10. Zarządzanie zmianami w projektach zwinnych
  3. 29. Ogniwa w łańcuchu wymagań
   1. Śledzenie wymagań
   2. Argumenty przemawiające za śledzeniem wymagań
   3. Macierz śledzenia wymagań
   4. Narzędzie służące do śledzenia wymagań
   5. Procedura dotycząca śledzenia wymagań
   6. Czy śledzenie wymagań jest wykonalne? Czy jest konieczne?
  4. 30. Narzędzia inżynierii wymagań
   1. Narzędzia do opracowywania wymagań
    1. Narzędzia wspomagające pozyskiwanie wymagań
    2. Narzędzia do prototypowania
    3. Narzędzia do modelowania
   2. Narzędzia do zarządzania wymaganiami
    1. Korzyści płynące ze stosowania narzędzi do zarządzania wymaganiami
    2. Możliwości narzędzi do zarządzania wymaganiami
   3. Wybór oraz implementacja narzędzia do pracy z wymaganiami
    1. Wybór narzędzia
    2. Konfiguracja narzędzia i procesów
    3. Wspieranie adaptacji użytkowników
 9. V. Implementacja inżynierii wymagań
  1. 31. Ulepszanie procesów inżynierii wymagań
   1. Związek wymagań z innymi procesami projektu
   2. Wymagania i różne grupy interesariuszy
   3. Zachęcanie do angażowania się w zmiany
   4. Podstawy usprawniania procesu programistycznego
   5. Analiza przyczyn źródłowych
   6. Cykl usprawniania procesu
    1. Ocena bieżących praktyk
    2. Planowanie działań ulepszających
    3. Tworzenie, pilotowanie i wdrażanie procesów
    4. Ocenianie wyników
   7. Elementy procesu inżynierii wymagań
    1. Elementy procesu opracowywania wymagań
    2. Elementy procesu zarządzania wymaganiami
   8. Czy jesteśmy już na miejscu?
   9. Tworzenie planu usprawnienia procesu pracy z wymaganiami
  2. 32. Wymagania dotyczące oprogramowania a zarządzanie ryzykiem
   1. Podstawy zarządzania ryzykiem w oprogramowaniu
    1. Elementy zarządzania ryzykiem
    2. Dokumentowanie ryzyka grożącego projektowi
    3. Planowanie zarządzania ryzykiem
   2. Ryzyko związane z wymaganiami
    1. Pozyskiwanie wymagań
    2. Analiza wymagań
    3. Specyfikacja wymagań
    4. Walidacja wymagań
    5. Zarządzanie wymaganiami
   3. Zarządzanie ryzykiem to Twój przyjaciel
  3. 33. Epilog
 10. VI. Dodatki
  1. A. Samoocena bieżących praktyk dotyczących wymagań
  2. B. Poradnik usuwania problemów z wymaganiami
   1. Najczęściej spotykane oznaki występowania problemów z wymaganiami
   2. Najczęściej spotykane bariery stojące na przeszkodzie we wdrażaniu rozwiązań
   3. Poradnik usuwania problemów z wymaganiami
    1. Problemy z procesami
    2. Problemy z produktem
    3. Problemy z planowaniem
    4. Problemy z komunikacją
    5. Problemy z pozyskiwaniem
    6. Problemy z analizą
    7. Problemy ze specyfikowaniem
    8. Problemy z walidacją
    9. Problemy z zarządzaniem wymaganiami
    10. Problemy z zarządzaniem zmianami
  3. C. Przykładowe dokumenty wymagań
   1. Dokument wizji i zakresu
    1. 1. Wymagania biznesowe
     1. 1.1. Tło
     2. 1.2. Okazja biznesowa
     3. 1.3. Cele biznesowe
     4. 1.4. Miary sukcesu
     5. 1.5. Deklaracja wizji
     6. 1.6. Zagrożenia biznesowe
     7. 1.7. Założenia i zależności biznesowe
    2. 2. Zakres i ograniczenia
     1. 2.1. Najważniejsze funkcje
     2. 2.2. Zakres wydania wstępnego i kolejnych wydań
     3. 2.3. Ograniczenia i wyłączenia
    3. 3. Kontekst biznesowy
     1. 3.1. Profile interesariuszy
     2. 3.2. Priorytety projektu
     3. 3.3. Uwagi na temat wdrożenia
   2. Przypadki użycia
   3. Specyfikacja wymagań dotyczących oprogramowania
    1. 1. Wstęp
     1. 1.1. Cel
     2. 1.2. Konwencje przyjęte w dokumencie
     3. 1.3. Zakres projektu
     4. 1.4. Bibliografia
    2. 2. Opis ogólny
     1. 2.1. Perspektywa produktu
     2. 2.2. Klasy i charakterystyka użytkowników
     3. 2.3. Środowisko robocze
     4. 2.4. Ograniczenie projektu i implementacji
     5. 2.5. Założenia i zależności
    3. 3. Funkcje systemu
     1. 3.1. Zamawianie posiłków w kafeterii
      1. 3.1.1. Opis
      2. 3.1.2. Wymagania funkcjonalne
     2. 3.2. Zamawianie posiłków w restauracjach
     3. 3.3. Tworzenie, przeglądanie, modyfikowanie i usuwanie subskrypcji na posiłki
     4. 3.4. Tworzenie, przeglądanie, modyfikowanie i usuwanie menu kafeterii
    4. 4. Wymagania dotyczące danych
     1. 4.1. Logiczny model danych
     2. 4.2. Słownik danych
     3. 4.3. Raporty
      1. 4.3.1 Raport z historią zamówionych posiłków
     4. 4.4. Integralność, przechowywanie i usuwanie danych
    5. 5. Wymagania dotyczące interfejsów zewnętrznych
     1. 5.1. Interfejsy użytkownika
     2. 5.2. Interfejsy oprogramowania
     3. 5.3. Interfejsy sprzętowe
     4. 5.4. Interfejsy komunikacyjne
    6. 6. Atrybuty jakościowe
     1. 6.1. Wymagania dotyczące użyteczności
     2. 6.2. Wymagania dotyczące wydajności
     3. 6.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
     4. 6.4. Wymagania dotyczące ochrony
     5. 6.5. Wymagania dotyczące dostępności
     6. 6.6. Wymagania dotyczące wytrzymałości
    7. Dodatek A. Modele analityczne
   4. Reguły biznesowe
  4. D. Słowniczek
  5. E. Bibliografia
  6. F. O autorach
 11. Indeks
 12. Copyright