Rozdział 3. Jak podejść do realizacji zadań w sprincie projektowania produktu

Pewnie zastanawiasz się teraz, czy sprint projektowania produktu warto zastosować w Twoim projekcie. Tak jak Ty wiemy, z czym wiąże się projektowanie produktu, dlatego możemy powiedzieć, że takie podejście wniesie dużo dobrego do tego procesu, jednak nie każdy może być z niego zadowolony i nie w każdym projekcie można uzyskać taki efekt. Widzieliśmy na własne oczy w setkach projektów znaczący postęp prac w bardzo krótkim czasie dzięki zastosowaniu sprintu projektowania produktu. Jesteśmy jednak świadomi tego, że to podejście ma pewne ograniczenia, o których powiemy pod ...

Get Sprint projektowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.