O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Plany strategiczne: Projektowanie baz danych pod kątem wydajności

image with no caption

C’est le premier pas qui, dans toutes les guerres, décèle le génie.

W każdej z wojen geniusz poznaje się już po pierwszym ruchu.

— Joseph de Maistre (1754 – 1821)

List z 27 lipca 1812 roku do Pana Hrabiego z frontu

Wielki niemiecki dziewiętnastowieczny strateg, Clausewitz, twierdził, że wojna jest po prostu kontynuacją polityki, lecz za pomocą innych środków. Analogicznie, każdy program komputerowy jest w jakimś stopniu kontynuacją ogólnych działań w ramach organizacji, pozwalającą wykonać więcej, szybciej, lepiej lub taniej to samo, co da się wykonać innymi środkami. Głównym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required