Rozdział 1. Plany strategiczne: Projektowanie baz danych pod kątem wydajności

image with no caption

C’est le premier pas qui, dans toutes les guerres, décèle le génie.

W każdej z wojen geniusz poznaje się już po pierwszym ruchu.

— Joseph de Maistre (1754 – 1821)

List z 27 lipca 1812 roku do Pana Hrabiego z frontu

Wielki niemiecki dziewiętnastowieczny strateg, Clausewitz, twierdził, że wojna jest po prostu kontynuacją polityki, lecz za pomocą innych środków. Analogicznie, każdy program komputerowy jest w jakimś stopniu kontynuacją ogólnych działań w ramach organizacji, pozwalającą wykonać więcej, szybciej, lepiej lub taniej to samo, co da się wykonać innymi środkami. Głównym ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.