Wstęp

Były takie czasy, gdy dziedzinę zwaną dziś szumnie „technologią informatyczną” określano „elektronicznym przetwarzaniem danych”. I prawda jest taka, że przy całym szumie wokół modnych technologii przetwarzanie danych nadal pozostało głównym zadaniem większości systemów. Co więcej, rozmiary danych zarządzanych w sposób elektroniczny stale się zwiększają, szybciej nawet niż wzrasta moc procesorów. Najważniejsze dane korporacyjne są dziś przechowywane w relacyjnych bazach danych i można uzyskać do nich dostęp za pomocą niedoskonałego, ale za to powszechnie znanego języka SQL. Jest to kombinacja, która zaczęła przebijać się na światło dzienne w połowie lat osiemdziesiątych i do dnia dzisiejszego praktycznie zmiotła konkurencję z powierzchni ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.