O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Były takie czasy, gdy dziedzinę zwaną dziś szumnie „technologią informatyczną” określano „elektronicznym przetwarzaniem danych”. I prawda jest taka, że przy całym szumie wokół modnych technologii przetwarzanie danych nadal pozostało głównym zadaniem większości systemów. Co więcej, rozmiary danych zarządzanych w sposób elektroniczny stale się zwiększają, szybciej nawet niż wzrasta moc procesorów. Najważniejsze dane korporacyjne są dziś przechowywane w relacyjnych bazach danych i można uzyskać do nich dostęp za pomocą niedoskonałego, ale za to powszechnie znanego języka SQL. Jest to kombinacja, która zaczęła przebijać się na światło dzienne w połowie lat osiemdziesiątych i do dnia dzisiejszego praktycznie zmiotła konkurencję z powierzchni ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required