Rozdział 2. Przegląd drukarek 3D

Praktyczne testy 11 drukarek 3D

We wrześniu 2012 roku redakcja czasopisma „Make” poprosiła Matta Griffina, aby zgromadził zespół testerów sprzętu służącego do drukowania przestrzennego w celu wydania opinii na temat aktualnego stanu tych urządzeń.

Zespół zbadał 15 najlepiej zapowiadających się drukarek typu FFF, jakie były w tym czasie dostępne na rynku. Były to urządzenia pracujące w oparciu o najbardziej rozpowszechnioną metodę druku trójwymiarowego, polegającą na budowaniu obiektu warstwa po warstwie z roztopionego tworzywa sztucznego. W ramach tych testów spojrzeliśmy zarówno wstecz — aż do roku 2010 — jak i w przyszłość, bo kilka drukarek dopiero oczekiwało na oficjalną premierę rynkową, jaka miała nastąpić ...

Get Świat druku 3D. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.