O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Programy komputerowe dla druku przestrzennego

Przegląd programów służących do projektowania modeli, cięcia ich na warstwy i drukowania

Autorzy: Matt Mets i Matt Griffin

Jesteś szczęśliwym posiadaczem błyszczącej nowością drukarki 3D, i nawet masz znakomity pomysł na swój pierwszy wydruk... a zatem?

Żeby móc cokolwiek zaprojektować i wydrukować, potrzebujesz jeszcze trzech programów komputerowych. Pierwszy posłuży Ci do wymodelowania obiektu. Chodzi tu o to, co tradycyjnie nazywa się projektowaniem wspomaganym komputerowo (CADcomputer-aided design). Drugi, zaliczany do kategorii wspomaganego komputerowo wytwarzania (CAMcomputer-aided manufacturing) i zwany popularnie slicerem, przekształci Twój model w sekwencję mechanicznych poleceń ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required