Rozdział 4. Modelowanie 3D dla zupełnych nowicjuszy

Zaprojektuj w kilka minut za pomocą programu Tinkercad nasadkę na ołówek w kształcie głowy robota

Autor: Blake Maloof

Drukowanie przestrzenne może być stosowane w wielu dziedzinach, począwszy od twórczości artystycznej, przez wzornictwo, aż po wyrób części zamiennych na własne potrzeby. Lecz u tych, którzy dopiero poznają tę technologię, przerażenie może budzić konieczność zdobycia umiejętności posługiwania się programem do modelowania przestrzennego i obsługiwania drukarki. Nauczenie się wszystkiego, co jest potrzebne, aby zrealizować cały proces od pomysłu aż po ostateczny wydruk, nie należy do rzeczy łatwych, ale też nie ma potrzeby, żeby robić wszystko od razu samodzielnie. Jeśli tylko potrafisz ...

Get Świat druku 3D. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.