O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wydrukuj swoją głowę w 3D!

Wykorzystaj cyfrowe zdjęcia oraz drukarkę 3D i zrób sobie plastikową replikę swojej głowy

Autor: Keith Hammond

Znakomitym pomysłem na rozpoczęcie przygody z drukiem 3D może być wykonanie trójwymiarowego modelu własnej głowy i wydrukowanie go z twardego plastiku (patrz Rysunek 7-1).

Stolik drukarki pełen głów
Rysunek 7-1. Stolik drukarki pełen głów

Drukarka przestrzenna tworzy obiekt przez wyciskanie roztopionego plastiku i układanie go warstwami. Ponieważ polega to na dodawaniu materiału, a nie wycinaniu w nim, drukowanie przestrzenne zaliczane jest do wytwórstwa addytywnego. Wysyłasz do drukarki plik z trójwymiarowym modelem obiektu — obudowy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required