O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Tworzywa do druku trójwymiarowego

Przegląd filamentów stosowanych w druku 3D — od twardych, przez miękkie jak guma, aż po całkiem rozpuszczalne

Autorzy: Sean Ragan i Matt Stultz

W małych drukarkach 3D zwykło się używać filamentów tylko dwóch rodzajów: ABS i PLA, ale obecnie na rynku istnieje szereg innych materiałów, które również można stosować. Podawane przez nas zakresy temperatur należy traktować jedynie orientacyjnie, bo dokładne temperatury dyszy i stolika zależą nie tylko od rodzaju zastosowanego filamentu, lecz także od jego producenta i modelu użytej drukarki. Poza tym przy drukowaniu ze zwiększoną prędkością zalecane jest rozgrzewanie dyszy do temperatury bliskiej górnej granicy podanego przedziału, aby zapewnić ciągłość wypływu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required