O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Drukowanie bez drukarki

Jakie są zalety drukowania w zakładach usługowych i jak należy z takich usług korzystać

Autor: Colleen Jordan

Mam niezwykłe szczęście pracować w zawodzie, o którego istnieniu jeszcze dwa lata temu nawet mi się nie śniło. Mam własną firmę Wearable Planter i produkuję artykuły galanteryjne, stosując druk przestrzenny. A stało się to możliwe dzięki technologii, która jest ogólnie dostępna zaledwie od kilku lat.

Gdy studiowałam wzornictwo przemysłowe na Georgia Tech, a było to w latach 2006–2010, drukowanie przestrzenne nie było techniką, której byśmy często używali. Programy wspomagające projektowanie trójwymiarowe służyły nam głównie do przygotowywania plików, na postawie których można było wyrenderować wizualizację ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required