O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Frezowanie

Wytwarzanie subtraktywne przeciwieństwem addytywnego

Autor tekstu: Tom Owad

image with no caption

Drukarki 3D zasłużenie wzbudzają duże zainteresowanie, a zapalonych majsterkowiczów szczególnie pociąga możliwość „samopowielania” się tych urządzeń przez drukowanie części składowych. Jednak czy drukarka 3D jest rzeczywiście tym narzędziem, którego potrzebujesz?

Technika wytwarzania za pomocą drukarki 3D jest typu addytywnego — gorące tworzywo (lub inny materiał) jest układane warstwa po warstwie i w ten sposób powstaje drukowany przedmiot. Jest to przeciwieństwem wytwarzania subtraktywnego, w którym z dużego bloku materiału odcina się zbędne fragmenty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required