Rozdział 1. Uruchamianie i zamykanie systemu

Jak wiele myślimy o sposobie uruchamiania i zamykania Windows? W końcu o czym tu myśleć — wystarczy nacisnąć kilka przycisków i gotowe, racja?

Błąd. Jak pokazano w tym rozdziale, istnieje wiele sposobów na uruchamianie i zamykanie systemu Windows, które można zastosować w celu zwiększenia wydajności lub po prostu dla rozrywki. Możemy zmienić ekran rozruchowy w Windows Vista i Windows XP, przyspieszyć uruchamianie i zamykanie systemu, utworzyć konfigurację wielosystemową (np. zainstalować w laptopie system Linux i Windows), a także dostosować opcje swojej konfiguracji wielosystemowej. W tym rozdziale pokazano również sprzętowe sposoby na przyspieszenie komputera, polegające na modyfikacji BIOS-u.

Sposób ...

Get System Windows. Najlepsze rozwiązania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.