Rozdział 16. Pakiety przeznaczone do pracy z szeregami czasowymi

W ciągu ostatnich kilku lat wiele dużych firm technologicznych zaprezentowało sporo pakietów i artykułów powiązanych ze sposobami, w jakie firmy te radzą sobie z olbrzymią liczbą szeregów czasowych, które gromadzą jako organizacje cyfrowe z ogromną bazą klientów, wyrafinowanym logowaniem, najnowocześniejszymi procesami analizy biznesowej oraz licznymi potrzebami w zakresie prognozowania i przetwarzania danych. W tym rozdziale omówię niektóre spośród głównych obszarów badań i rozwoju związanych ze stale zwiększającymi swoje rozmiary zbiorami danych czasowych. Szczególną uwagę poświęcimy prognozowaniu w dużej skali i wykrywaniu anomalii.

Prognozowanie na dużą skalę

Dla wielu dużych ...

Get Szeregi czasowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.