O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wyszukiwanie jako miara trendów społecznych i narzędzie handlowe

WYSZUKIWANIE STAŁO SIĘ JEDNYM z filarów naszego społeczeństwa. Według danych z witryny comScore (http://www.comscore.com) z sierpnia 2011 roku w ciągu miesiąca użytkownicy na całym świecie dokonują 158 miliardów zapytań, z czego każdego dnia jest wykonywanych średnio 5,2 miliarda. Oznacza to, że na całym świecie w ciągu jednej sekundy przetworzonych zostaje około 61 000 zapytań. Dodatkowo ludzie przyzwyczaili się, że odpowiedzi na ich zapytania zostaną zwrócone w ciągu jednej sekundy.

Wyszukiwanie to fenomen globalny. Według danych z marca 2011 roku populacja użytkowników Internetu przekroczyła 2 miliardy (http://www.internetworldstats.com/stats.htm), ale współczynnik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required