O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Udział rynkowy wyszukiwarek

Rysunek 1-1 przedstawia udział rynkowy wyszukiwarek internetowych w Stanach Zjednoczonych z maja 2012 roku według witryny comScore. Jak łatwo zauważyć, Google jest dominującą przeglądarką w amerykańskim Internecie.

W wielu europejskich krajach przewaga Google jest miażdżąca. Istnieją jednak rynki, w których Google nie jest dominującym graczem. Na przykład w Chinach główną przeglądarką jest Baidu. Dla Google płynie z tego taki wniosek, że inwestycja w rozwijanie SEO jest dobrą strategią.

Udział rynkowy przeglądarek (maj 2012)

Rysunek 1-1. Udział rynkowy przeglądarek (maj 2012)

Cele wyszukiwania

Podstawowym celem użytkownika informacji jest znalezienie odpowiedzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required