O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Określanie celu wyszukiwania — wyzwanie dla marketingu i wyszukiwarek

Dobrzy marketingowcy są empatyczni. Mądrzy specjaliści SEO i dobrze zarządzane wyszukiwarki dzielą wspólny cel — zwrócenie użytkownikom sieci jak najtrafniejszych wyników ich zapytań. Z tego względu decydującym elementem w budowaniu sieciowej strategii marketingowej wokół SEO i rankingów wyszukiwania jest zrozumienie docelowej grupy klientów. Gdy już dowiesz się, w jaki sposób Twoi użytkownicy poszukują Twoich usług, produktów lub zasobów, będziesz w stanie dotrzeć do nich znacznie szybciej.

Specjaliści od marketingu powinni być świadomi tego, że wyszukiwarki internetowe są narzędziami i jednocześnie zasobami sterowanymi przez intencje. Wykorzystanie wyszukiwarki znacznie różni ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required