O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaawansowane techniki wyszukiwania

Podstawowym narzędziem każdego specjalisty SEO jest sama wyszukiwarka internetowa. Wyszukiwarki potrafią zinterpretować szeroki zakres komend, których można użyć do badań, diagnostyki i analizy porównawczej. Oto kilka podstawowych operatorów:

-słowo_kluczowe

Usuwa wyniki z podanym słowem kluczowym. Przykładowo: zapytanie pożyczki -studenckie zwróci wszystkie wpisy o pożyczkach z wyjątkiem pożyczek studenckich.

+słowo_kluczowe

Wyszukiwarka zwraca wyniki z podanym słowem kluczowym. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku słów kluczowych, które są zwykle usuwane z zapytań, ponieważ najczęściej nie mają żadnego znaczenia (np. słowo „lub”), oraz w przypadku słów automatycznie dzielonych na mniejsze fragmenty. Przykładowo: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required