O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyszukiwarki a państwa

Na tym etapie rozwoju sieci wyszukiwanie zachodzi na skalę globalną. Google jest dominującą wyszukiwarką w niemal każdym kraju, jednak nie we wszystkich. To, w jaki sposób możesz zoptymalizować swoją witrynę, zależy od docelowej niszy rynkowej oraz od tych wyszukiwarek, które cieszą się największą popularnością.

Według danych witryny comScore z czerwca 2011 roku Google wykonuje 68,9% wszystkich zapytań zadawanych na całym świecie. Dodatkowo Google jest rynkowym liderem na wszystkich głównych rynkach regionalnych. Na obszarze azjatyckiego Pacyfiku Google osiąga względnie niski wynik 42,3% — drugie miejsce osiąga Baidu — największa internetowa wyszukiwarka w Chinach. Jest to jedyny rynek lokalny, w którym Google zajęło mniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required