O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Zrozumienie działania wyszukiwarek jest podstawą optymalizacji wyszukiwania. Cały czas trwają prace nad dopracowaniem algorytmów wyszukiwarek internetowych. Z tego powodu specjaliści SEO powinni cały czas obserwować zachowanie wyszukiwarek i na nowo uczyć się ich działania.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required