O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Definiowanie celów strategii SEO i określanie docelowych użytkowników

DAWNIEJ HERMETYCZNA, WYSPECJALIZOWANA grupa zadań, jaką jest SEO, wykonywana była na zapleczu grup deweloperskich. Obecnie jednak stanowi główny front kampanii marketingowych. Ten dramatyczny wzrost na znaczeniu można wyjaśnić wyłonieniem się trzech głównych trendów.

  • Wyszukiwarki internetowe kierują ruchem w sieci, co znajduje odzwierciedlenie w aktywności użytkowników zaspokajających swoją ciekawość i dokonujących zakupów na szeroką skalę. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dodatkowe obroty, wykorzystując jakość i trafność wyszukiwań do kierowania sprzedażą, uzyskiwania nowych klientów i zarządzania kampaniami promującymi markę.

  • Widoczność w wynikach wyszukiwania tworzy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required