O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

SEO, leading i marketing bezpośredni

Choć leading[2] nie przynosi zysków porównywalnych ze zwykłymi transakcjami, jest definitywnie równie wartościowy i ważny dla zdobycia klientów, przychodu i długoterminowych zysków. Miliony zapytań sieciowych mają charakter komercyjny, który nie może być (przynajmniej obecnie) zrealizowany w sieci. Wliczają się w to wyszukiwania informacji o poradach prawnych, konstruowaniu umów, zapytania o komercyjne pożyczki, o alternatywnych dostawców energii oraz inne usługi i produkty tego typu.

Oto kilka czynników, które warto rozważyć, myśląc o SEO w kategoriach marketingu bezpośredniego.

Kiedy stosować praktyki SEO w kontekście zdobywania leadów i marketingu bezpośredniego

Wykorzystaj je, jeżeli masz niekomercyjny produkt, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required