O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kanibalizacja słów kluczowych

Fenomen nazywany kanibalizacją słów kluczowych zachodzi, gdy w architekturze informacyjnej witryny dochodzi do nakierowania na ten sam termin lub frazę na wielu stronach witryny. Zjawisko to jest często niezamierzone; jego bezpośrednim rezultatem jest powstanie kilku lub wielu stron z tym samym słowem kluczowym w tytule i znacznikach nagłówków. Problem został zilustrowany na Rysunek 4-5.

Przykład kanibalizacji słów kluczowych

Rysunek 4-5. Przykład kanibalizacji słów kluczowych

Roboty indeksujące Twoje strony zauważą, że na stronie są 4 dokumenty (lub nawet 40), które są nakierowane na jedno hasło (w przykładzie z Rysunek 4-5 tym hasłem jest słowo „snowboardy”). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required