Kanibalizacja słów kluczowych

Fenomen nazywany kanibalizacją słów kluczowych zachodzi, gdy w architekturze informacyjnej witryny dochodzi do nakierowania na ten sam termin lub frazę na wielu stronach witryny. Zjawisko to jest często niezamierzone; jego bezpośrednim rezultatem jest powstanie kilku lub wielu stron z tym samym słowem kluczowym w tytule i znacznikach nagłówków. Problem został zilustrowany na Rysunek 4-5.

Przykład kanibalizacji słów kluczowych

Rysunek 4-5. Przykład kanibalizacji słów kluczowych

Roboty indeksujące Twoje strony zauważą, że na stronie są 4 dokumenty (lub nawet 40), które są nakierowane na jedno hasło (w przykładzie z Rysunek 4-5 tym hasłem jest słowo „snowboardy”). ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.