O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Łączenie zasobów biznesowych z historycznymi danymi w celu dokonania analizy SEO/SWOT

Podstawą szkoły biznesu jest tzw. analiza SWOT — polega ona na identyfikowaniu silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla danego przedsiębiorstwa lub projektu. Jak przekonałeś się podczas czytania Rozdział 3., poprzez połączenie wniosków z oceny zasobów biznesowych oraz z historycznych danych (i analizy odwiedzin) możesz tworzyć coraz to bardziej dokładne analizy Twojej organizacji i jej pozycji na rynku.

Określenie zalet jest zwykle najłatwiejszym krokiem:

  • Jakie źródła ruchu sieciowego przynoszą Twojemu przedsiębiorstwu bądź witrynie największy zysk?

  • Które projekty, priorytety, partnerstwa przyspieszają realizację Twoich celów?

  • Które sekcje Twojej witryny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required