O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Pierwsze kroki w SEO mogą stanowić pewne wyzwanie. Perspektywa rozpoczęcia działań przed przygotowaniem planu jest bardzo kusząca. Pamiętaj jednak, że przygotowanie odpowiedniej strategii, którą później będziesz sukcesywnie implementować, przyniesie znacznie większe zyski w dalszej perspektywie. Kładąc solidne podwaliny, sam sobie pomożesz osiągnąć sukces.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required