O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Identyfikowanie i analiza nakierowanych słów kluczowych

IDENTYFIKOWANIE I ANALIZA SŁÓW KLUCZOWYCH jest jedną z najważniejszych i najbardziej opłacalnych form aktywności w obszarze marketingu wyszukiwania. Poprzez typową dla detektywa pracę — rozbijanie zapotrzebowania na słowa kluczowe — nie tylko dowiesz się, na które terminy i wyrażenia należy nakierować się przy użyciu SEO, lecz poznasz też lepiej swoich klientów.

Badanie słów kluczowych pozwala Ci lepiej przewidywać zmiany popytu, szybciej reagować na zmieniające się na rynku warunki oraz upewnić się, że produkty i usługi przez Ciebie oferowane odpowiadają zapotrzebowaniu klientów. W całej historii marketingu nie było nigdy wcześniej możliwości tak łatwego zrozumienia motywacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required