O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Myślenie strategiczne

Narzędzia analizy słów kluczowych oferują cenny wgląd w sposób myślenia Twoich klientów. Gdy użytkownicy wpisują zapytania w wyszukiwarkach, mogą wybrać inny język, niż się spodziewasz. Nawet jeśli Twój produkt lub usługa zapewnia rozwiązanie ich problemu, internauci mogą wcale nie zacząć od opisu rozwiązania, ale od samego problemu. Osoby chore na cukrzycę mogą po prostu wpisać hasło „cukrzyca” — dopiero później mogą zacząć szukać leków na cukrzycę lub pomocy medycznej.

Jak przedstawiliśmy w Rozdział 1., użytkownicy często wyszukują haseł etapowo, sprawdzają pierwszą stronę wynikową, wpisują dokładniejsze zapytania, powtarzając cały proces do momentu, aż znajdą to, czego szukają. Czas, jaki poświęcisz na analizę sekwencji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required