O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Długi ogon i krzywa popytu słów kluczowych

Przyjemnie jest pracować z hasłami, które są wymieniane w zapytaniach 5000 lub 500 razy na dzień, lecz w rzeczywistości większość „popularnych” słów kluczowych jest używana w zaledwie 30% wszystkich wyszukiwań w sieci. Pozostałe 70% stoi w tzw. długim ogonie wyszukiwań (według artykułu http://www.seomoz.org/blog/rewriting-the-beginners-guide-part-v-keyword-research), co widać na Rysunek 5-1. Cały ogon składa się z setek milionów oddzielnych wyszukiwań, które mogą być wykonywane kilka razy danego dnia lub nawet raz na jakiś czas, lecz jeśli wziąć je wszystkie razem, staje się oczywiste, że odzwierciedlają większą część popytu na informacje z wyszukiwarek w sieci.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required