O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Narzędzie analityczne dla haseł

Narzędzia analityczne dla słów kluczowych występują w wielu formach — są narzędzia opracowane przez same wyszukiwarki, narzędzia przygotowane przez zewnętrznych dostawców i narzędzia do kompleksowej analizy terminów zebranych w trakcie wcześniejszych badań. W tym podrozdziale omówimy je wszystkie, ale w pierwszym rzędzie zilustrujemy, jak należy z nich korzystać.

Rzeczy, o których trzeba pamiętać

Pamiętaj, że gdy używasz narzędzi badawczych tego typu, Twoja analiza słów kluczowych odbywa się w oparciu o względnie ubogi zasób danych. Dodatkowo każde narzędzie generuje różne wyniki w porównaniu z innymi. Zamiast skupiać się na liczbie haseł z danej grupy, powinieneś traktować ten rodzaj narzędzi jak oprogramowanie przydatne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required