O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Identyfikacja i analiza słów kluczowych jest złożonym, aczkolwiek opłacalnym zadaniem. Gdy już zorientujesz się, jakie treści generują ruch użytkowników na Twojej witrynie, możesz przejść do rozważania jej architektury informacji oraz struktury nawigacji. Tym dwóm kluczowym elementom poświęcimy Rozdział 6.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required