O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Optymalizacja nazw domen i adresów URL

Nazwa domeny i adresy URL stron witryny są dwoma fundamentalnymi komponentami każdej witryny. W tym podrozdziale zaprezentujemy wskazówki dotyczące optymalizacji tych elementów.

Optymalizacja domen

Na etapie projektowania nowej witryny jednym z najważniejszych czynników, nad którym należy się poważnie zastanowić, jest nazwa domeny — niezależnie od tego, czy witryna ta będzie nowym blogiem, serwisem firmowym, czy zbiorem stron dla znajomego. Oto 12 wskazówek, które okażą się niezastąpione w selekcji dobrej nazwy domeny.

  1. Zorganizuj „burzę mózgów” pięciu słów kluczowych. Nim zaczniesz wymyślać nazwę domeny, warto przygotować pięć terminów lub fraz, które najlepiej opisują jej nazwę. Gdy już przygotujesz tę listę, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required