O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie treścią i kontrola robotów indeksujących

W rzadkich przypadkach wyświetlenie różnych wersji strony dla wyszukiwarek i ludzi może być opłacalne. Technikę tę nazywamy „maskowaniem” — niemal wszystkie wyszukiwarki prowadzą politykę przeciw tego rodzaju zachowaniom. W praktyce wiele witryn dużych i małych używa jakichś form maskowania i nie jest za to karane. Jeśli zdecydujesz się na tę technikę, bądź rozważny i świadom ryzyka, jakie podejmujesz.

Ukrywanie treści przed wyszukiwarkami

Nim przedstawimy Ci potencjalne zalety praktyk związanych z maskowaniem treści, rzuć okiem na Rysunek 6-34, który prezentuje schemat działania tej techniki.

Mechanizm maskowania

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required