O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Przygotowanie ciekawych treści i marketing odnośników

PRAKTYKI SEO SĄ NICZYM ZDOBYCIE ZAPROSZENIA NA KONKURS, na którym przyjdzie Ci zmierzyć się z innymi w walce o palmę pierwszeństwa. Samo zaproszenie nie świadczy o tym, że dobrze sobie radzisz z konkurencją, lecz bez niego nie będzie żadnej konkurencji. Przyjmijmy, że ta analogia jest prawdziwa. Co w takim razie pozwala Ci zdobyć przewagę nad oponentami (tj. wysokie miejsce w rankingach wyszukiwania)? Na dzisiejszym rynku wyszukiwania głównymi czynnikami są zewnętrzne linki wejściowe, sygnały społeczne i zaangażowanie użytkownika.

W dalszym ciągu najważniejszym z tych czynników są linki. Mają one bowiem wielowymiarowy wpływ na Twoją działalność. Moc zewnętrznych linków określa na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required