O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jaki wpływ mają linki na rankingi wyszukiwania

Idea wykorzystania linków jako miarodajnego czynnika wagi witryny została rozpowszechniona przez Google za sprawą wprowadzenia algorytmu PageRank (wcześniej był on opisywany w teoretycznych opracowaniach, ale dopiero szerokie jego zastosowanie przez Google sprawiło, że zyskał rozgłos). Ogólnie rzecz biorąc, każdy link do strony internetowej liczy się jako głos na nią — strona z największą liczbą głosów wygrywa ranking.

Fundamentem tej koncepcji jest założenie, że linki odzwierciedlają „uznanie” sieciowego dokumentu. Wyszukiwarki polegają właśnie na takich głosach. Niestety, z biegiem czasu, gdy wydawcy dowiedzieli się o znaczeniu linków, niektórzy z nich zaczęli nimi manipulować, uciekając się do rozmaitych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required