O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Marketing oparty na bodźcach

Zapewnienie bodźca do utworzenia linku może przynieść wymierne korzyści. Taki bodziec należy przygotować ostrożnie, ponieważ niekiedy trudno go odróżnić od handlu linkami — z tego względu jest to ryzykowna strategia. Stosując odpowiednie metody, możesz jednak zagwarantować, że linki utrzymają wartość redakcyjną. Wchodzi w to przygotowanie medali honorujących dokonania użytkowników, które opisaliśmy wcześniej w podrozdziale „„Wykorzystywanie treści stworzonych przez użytkowników””. Dalej przedstawiamy kilka innych pomysłów.

Pomoc innym witrynom w poprawieniu ich wartości

Inni wydawcy mogą umieścić link do Twojej strony w celu zwiększenia wartości własnej witryny. Dobrą taktyką bazującą na tym pomyśle jest program nadawania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required