O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Śledzenie wyników wyszukiwania i wyznaczniki powodzenia strategii

PRACA SPECJALISTY DS. SEO JEST DLA WIELU OSÓB NIEJASNA, więc każdy ekspert z tej dziedziny wie, jak istotne są wyznaczenie sobie mierzalnych celów i umiejętność zademonstrowania rezultatów swoich wysiłków. Zarządzanie oczekiwaniami to podstawa każdego projektu optymalizacyjnego, podobnie jak skuteczne przekazywanie wszystkim działom harmonogramu projektu z nałożonymi wymaganiami i poprawkami.

Narzędzia do analityki sieciowej i inne aplikacje do zbierania danych dostarczają szerokiego zakresu informacji bezcennych w Twojej pracy. Wśród najważniejszych zastosowań należy wymienić: odkrywanie nowych linków, identyfikowanie fraz kluczowych z długiego ogona, określanie położenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required