O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Waga pomiaru wyników w procesie optymalizacji wyszukiwania

Choć określanie wymogów i dokonywanie pomiarów postępów w celu zdawania raportów jest ważne, równie istotną kwestią jest możliwość określenia skuteczności swoich wysiłków, tak by w razie konieczności być w stanie dokonać niezbędnych poprawek. Jak przekonasz się podczas lektury dalszej części tego rozdziału, istnieje wiele narzędzi, które wspomogą Cię w Twoich działaniach.

Na samym początku projektu optymalizacyjnego mądrze jest ustanowić podstawowe punkty źródeł danych dla witryny. Najważniejszymi z nich są:

  • Określanie ilości naturalnego ruchu sieciowego pochodzącego z konkretnych wyszukiwarek i słów kluczowych.

  • Określanie linii bazowej głównych słów kluczowych, które kierują ruch z danej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required