Waga pomiaru wyników w procesie optymalizacji wyszukiwania

Choć określanie wymogów i dokonywanie pomiarów postępów w celu zdawania raportów jest ważne, równie istotną kwestią jest możliwość określenia skuteczności swoich wysiłków, tak by w razie konieczności być w stanie dokonać niezbędnych poprawek. Jak przekonasz się podczas lektury dalszej części tego rozdziału, istnieje wiele narzędzi, które wspomogą Cię w Twoich działaniach.

Na samym początku projektu optymalizacyjnego mądrze jest ustanowić podstawowe punkty źródeł danych dla witryny. Najważniejszymi z nich są:

  • Określanie ilości naturalnego ruchu sieciowego pochodzącego z konkretnych wyszukiwarek i słów kluczowych.

  • Określanie linii bazowej głównych słów kluczowych, które kierują ruch z danej ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.