O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uzależnienie stopnia konwersji i ROI od SEO

We wcześniej części tego rozdziału stwierdziliśmy, że ważne jest, aby powiązać swoją kampanię optymalizacyjną z korzyściami, jakie ona przyniesie firmie. Kluczem do tego jest dokonywanie pomiarów konwersji, które zachodzą w wyniku zdobytego w procesie optymalizacji ruchu sieciowego. Oto najczęstsze typy konwersji:

Sprzedaż, dochód ze sprzedaży

To właśnie te dwa czynniki są najczęściej kojarzone z konwersją. Sprzedaż i dochód ze sprzedaży (tzw. marża) potraktowane jako konwersje są łatwe do śledzenia, pod warunkiem że nie sprzedajesz wielu różnych produktów po różnych cenach i w różnych ilościach. W przeciwnym wypadku proces wymaga zaangażowania.

Jeżeli Twoja witryna funkcjonuje w oparciu o reklamy, spróbuj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required