O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Diagnostyka i wskaźniki powodzenia konkurencji

Do tej pory w tym rozdziale skupialiśmy się na podstawach — określaniu stopnia powodzenia Twojej kampanii SEO na podstawie pieniężnych zysków. Jak odnotowaliśmy na samym początku, zysk powinien stanowić priorytet dla Twoich działań. W tym podrozdziale przyjrzymy się bliżej parametrom, które pozwolą zdiagnozować konkretne problemy natury optymalizacyjnej. Przykładem takiego problemu jest stwierdzenie, że część Twojej witryny nie jest indeksowana. Innym zastosowaniem tych parametrów jest porównanie stopnia wzrostu ruchu sieciowego z wynikami Twoich konkurentów (to pozwoli Ci określić, czy obrane przez Ciebie cele są realne).

Wyszukiwarki internetowe i parametry porównawcze

Wiele narzędzi pozwala użytkownikom ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required