Diagnostyka i wskaźniki powodzenia konkurencji

Do tej pory w tym rozdziale skupialiśmy się na podstawach — określaniu stopnia powodzenia Twojej kampanii SEO na podstawie pieniężnych zysków. Jak odnotowaliśmy na samym początku, zysk powinien stanowić priorytet dla Twoich działań. W tym podrozdziale przyjrzymy się bliżej parametrom, które pozwolą zdiagnozować konkretne problemy natury optymalizacyjnej. Przykładem takiego problemu jest stwierdzenie, że część Twojej witryny nie jest indeksowana. Innym zastosowaniem tych parametrów jest porównanie stopnia wzrostu ruchu sieciowego z wynikami Twoich konkurentów (to pozwoli Ci określić, czy obrane przez Ciebie cele są realne).

Wyszukiwarki internetowe i parametry porównawcze

Wiele narzędzi pozwala użytkownikom ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.