O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Zmiany domeny, przeprojektowanie witryny pod kątem SEO i rozwiązywanie problemów

KAŻDA NOWA STRUKTURALNA ZMIANA NA TWOJEJ witrynie wiąże się z ryzykiem wprowadzenia wyszukiwarek w błąd i szkodą dla Twojej pozycji w rankingach. Taką zmianą jest modyfikacja nazwy domeny, zmiana systemu zarządzania treścią (ang. content management system — CMS), przeprojektowanie — jednym słowem wszystko, co może wpłynąć na widoczność Twojej witryny.

W tym rozdziale zajmiemy się wszystkimi scenariuszami — od najbardziej pospolitego po najrzadsze. W razie trudności powróć do podrozdziału „„Zarządzanie treścią i kontrola robotów indeksujących”” w Rozdział 6. i przypomnij sobie techniczne detale związane z przenoszeniem treści z jednej lokalizacji do innej. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required