O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Utrzymanie widoczności witryny w wyszukiwarce w trakcie zmieniania struktury witryny i po transformacji

Przedsiębiorstwo może zdecydować się na przeprojektowanie swojej witryny, traktując to jako część zmiany wizerunku firmy, w rezultacie modyfikacji linii produkcyjnych lub z innych czysto biznesowych powodów. Przeprojektowując witrynę, można wprowadzić na niej ulepszenia. Na przykład:

  • Treści mogą zostać przeniesione pod nowy adres URL.

  • Treści mogą zostać usunięte.

  • Treści mogą zostać zmodyfikowane.

  • Treści mogą zostać odgrodzone od publicznej części witryny formularzem logowania.

  • Mogą pojawić się nowe sekcje.

  • Mogą pojawić się nowe opcje.

  • Może dojść do radykalnej zmiany struktury nawigacyjnej i wewnętrznej witryny.

Oczywiście migracja może polegać na przeniesieniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required