Filtry spamu i kary

Oszukanie wyszukiwarek jest coraz trudniejsze — dużo łatwiej jest teraz zostać ukaranym lub nawet wykluczonym z indeksu. Gdy już dojdzie do takiej sytuacji, trudno wrócić do stanu sprzed nałożenia kary.

Spośród wielu konsekwencji należy wymienić obniżenie rankingu, odebranie witrynie „głosu” (czyli możliwości przekazywania wartości PageRank), niepełne zindeksowanie (tj. częściowe wykluczenie) lub całkowite usunięcie z indeksu.

Nawet największe megakorporacje, wydające miliony dolarów w usłudze Google AdWords, nie unikną sankcji. Google wykluczyło na przykład całą witrynę producenta samochodów BMW — http://www.bmw.de — ze swojego indeksu za tworzenie stron-wrót: stron wypełnionych sztucznie słowami kluczowymi, które zostały stworzone ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.