O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zmiana specjalistów SEO i członków zespołu

Kolejną ważną dla kondycji Twojej witryny zmianą są wszelkie roszady wśród pracowników odpowiedzialnych za obsługę Twojej witryny. Twój zespół może wzbogacić się o nowych członków, inni pracownicy mogą Cię opuścić — może dojść do zmiany wszystkich osób. Taka rewolucja może dotyczyć zarówno Twoich własnych pracowników, jak i zewnętrznej firmy SEO, z którą współpracujesz (np. wydawca może zdecydować się zmienić firmę lub w partnerskiej firmie może dojść do zmian personalnych).

Strona usługi The Wayback Machine

Rysunek 11-5. Strona usługi The Wayback Machine

Istnieje wiele powodów takich zmian i mogą one wywołać istotne konsekwencje.

Potencjalne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required