O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

Przeprowadzane na szeroką skalę zmiany w fundamentalnych właściwościach witryn są często koniecznością, wymagają zaplanowania i umiejętności przewidywania. Jedyną stałą w optymalizacji witryn — podobnie jak w życiu — jest zmiana. Zawsze na koniec okazuje się, że to dzięki niej zyskujemy okazję do zwiększenia widoczności witryny i do zapewnienia swojej firmie sukcesu.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required